Zakres działalności

Wykonam projekty w następujących branżach:

  • instalacji wodociągowych,
  • instalacji kanalizacyjnych,
  • instalacji gazowych,
  • przyłączy wodociągowych,
  • przyłączy kanalizacyjnych,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • sieci gazowych,
  • bezodpływowych zbiorników na ścieki (szambo),
  • zagospodarowania wód opadowych,